Aktywnie w doroslosc
Galeria Zdjęć
Aktywnie w doroslosc Aktywnie w doroslosc

Witamy na stronie internetowej
PROJEKTU SYSTEMOWEGO
"AKTYWNIE W DOROSŁOŚĆ"

Priorytet VII.

Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1.

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2.

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Aktywnie w doroslosc