Aktywna doroslosc
Aktywna doroslosc Aktywna doroslosc

OGŁOSZENIA


18.03.2013 - ogłoszenie o zamówieniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22 ogłasza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - "Organizacja stacjonarnego turnusu rehabilitacyjno - usprawniającego dla osób niepełnosprawnych i organizacja warsztatów w ramach realizacji projektu" w związku z realizacją projektu pn. "Aktywna dorosłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Numer ogłoszenia: 107068 - 2013; data zamieszczenia: 18.03.2013
Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

zobacz szczegóły


18.03.2013 - ogłoszenie o zamówieniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22 ogłasza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - "Kompleksowa organizacja szkoleń, warsztatów i wyjazdów rehabilitacyjnych połączonych z warsztatami w ramach realizacji projektu" w związku z realizacją projektu pn. "Aktywna dorosłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Numer ogłoszenia: 107460 - 2013; data zamieszczenia: 18.03.2013
Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

zobacz szczegóły


Zobacz poprzednie OGŁOSZENIA z 2010 roku, OGŁOSZENIA z 2011 roku oraz OGŁOSZENIA z 2012 roku

Aktywna doroslosc