Aktywna doroslosc
Aktywna doroslosc Aktywna doroslosc

Osoby realizujące projekt pn. "Aktywna dorosłość" w 2013 roku współfinansowany, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Kierownik projektu
Mieczysław Libuda


Asystent koordynatora
Jolanta MIazga


Główny księgowy
Grażyna Ziarko


Asystent zarządzający finansami
Anita Artykiewicz-Woźniak


Radca prawny
Ewa Murzyn


Informatyk
Remigiusz Woźniak


Asystent ds. promocji
Magdalena Sieniek


Pracownik socjalny
Renata Gierczak


Pracownik socjalny
Monika Sobiczewska-Spurek


Specjalista ds. osób niepełnosprawnych
Joanna Spychaj


Specjalista ds. organizacyjnych
Karol Żywczyk


Asystent ds. zamówień publicznych
Agnieszka Krześniak


Asystent osób niepełnosprawnych
Agnieszka Iwoła


Asystent osób niepełnosprawnych
Justyna Nowakowska


Kierowca
Przemysław Walczyk


Pielęgniarka
Dorota Krzyżanowska
Aktywna doroslosc